Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie do nas proszę dzwoń
tel.: + 48 22 826 08 78
lub tel. / fax: +48 22 826 44 62
lub pisz na adres e-mail: info@legalnypobyt.pl

Serwis Konsularny
ul. Biedronki 68
02 – 959 Warszawa, POLAND
NIP: 5213873223
www.serwiskonsularny.pl

Portal Legalny Pobyt jest własnością firmy Serwis Konsularny Sp. z o.o.

Firma Serwis Konsularny nie udziela porad jak wprowadzić w błąd służby imigracyjne Rzeczypospolitej Polski. W ramach serwisu Legalny Pobyt udzielamy jedynie konsultacji, wsparcia i pełnomocnictwa w prowadzeniu spraw w Urzędach ds Cudzoziemców według ogólnie przyjętych norm prawa polskiego.

Nie prowadzimy spraw osób przebywających nielegalnie na terenie Rzeczypospolitej Polski.

  • 1. Wyrażam zgodę na to aby administratorem powyższych danych osobowych była firma Serwis Konsularny S.C. Fidziukiewicz i Pawlak
  • 2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie powyższych danych osobowych tylko i wyłącznie do kontaktu i realizacji zapytania przez pracowników firmy Serwis Konsularny S.C. Fidziukiewicz i Pawlak
  • 3. Rozumiem że, wobec powyższych danych osobowych mam pełne prawo do sprostowania danych, do częściowego lub całkowitego usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do dostępu do danych, do przenoszenia danych, do sprzeciwu oraz wycofania każdej poprzedniej zgody.